Disclaimer

Iedere gebruiker, die de websites van het Verzinkerij Meerveldhoven gebruikt – voor welke doeleinden dan ook – stemt in met het onderstaande. Verzinkerij Meerveldhoven behoudt zich het recht voor om een gebruiker de diensten van Verzinkerij Meerveldhoven te weigeren of te ontnemen. Verzinkerij Meerveldhoven besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar websites, waarbij benodigde updates van informatie zo snel mogelijk worden doorgevoerd om de meest actuele stand van zaken weer te geven. Desalniettemin is het mogelijk, dat er in zowel de website van Verzinkerij Meerveldhoven, als de aan deze websites gelieerde sites, onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen.

Aansprakelijkheid

Verzinkerij Meerveldhoven aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. Verzinkerij Meerveldhoven aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Verzinkerij Meerveldhoven aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van gestuurde e-mails of andere elektronische berichten.

Verwijzingen van Verzinkerij Meerveldhoven

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie en gemak van de bezoekers van de Verzinkerij Meerveldhoven websites. Verzinkerij Meerveldhoven geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.

Verwijzingen/ koppelingen naar Verzinkerij Meerveldhoven

Het is toegestaan koppelingen te maken van andere sites naar de site van Verzinkerij Meerveldhoven, doch uitsluitend in overeenkomst met onderstaande voorwaarden:

  • Een site mag niet de schijn wekken dat Verzinkerij Meerveldhoven de site of daarop gepubliceerde producten ondersteunt.
  • De site van Verzinkerij Meerveldhoven mag niet worden ingesloten in een andere site (online frames).
  • Een site mag een link naar Verzinkerij Meerveldhoven maken, maar mag geen inhoud kopiëren of synchroniseren.
  • Een site mag op geen enkele manier Verzinkerij Meerveldhoven logo gebruiken.
  • Een site mag niet onjuiste informatie over Verzinkerij Meerveldhoven en haar producten en diensten geven.
  • Een site mag niet inhoud bevatten, waarin beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare taal of onjuiste informatie wordt weergegeven.

Alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Cookies

Een cookie is een data-bestand dat een website op de harde schijf van uw computer schrijft wanneer u deze websites bezoekt. Een cookie-bestand kan informatie bevatten, zoals een gebruikers-identificatie code, die de website gebruikt om de pagina’s die u bezoekt te traceren. Verzinkerij Meerveldhoven gebruikt cookies uitsluitend voor het traceren van patronen van gebruikersverkeer van onze websites. Deze gegevens worden op anonieme basis gebruikt en worden niet aan persoonlijke gegevens van de gebruiker gekoppeld.

De meeste internet browsers accepteren het gebruik van cookies automatisch. U kunt uw browser instellingen echter aanpassen, zodat u een waarschuwing krijgt voordat u een cookie accepteert, of u kunt alle cookies weigeren. Dat gaat heel eenvoudig. Uitleg hierover vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meest gebruikte browsers.

Belangrijk om te weten: Het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan geen e-mailadres of telefoonnummer op. En er wordt, met behulp van cookies, geen tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd. Onze cookies zijn er alleen op gericht om u zo snel en makkelijk uw informatie te laten vinden.

Google analytics

Verzinkerij Meerveldhoven kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Verzinkerij Meerveldhoven te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Nadere informatie

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen.

Adres

De Run 5118-A, 5503 LV Veldhoven

Contact
Verzinkerij Meerveldhoven: 040-2536622
Dameco Plating: 040-2060192
De Run Metaalcoating: 040-2553858

zinkinfo-klein

Openingstijden

Op werkdagen is ons kantoor geopend van 7.30 tot 16.30 uur.

Zaterdagochtend kunt u uw materiaal lossen en laden van 7.30 tot 10.30 uur

Anders…: Lukt het u niet om uw materiaal binnen de bovenstaande tijden te lossen of te laden, bel ons dan even (graag wel een dag van tevoren), zodat we u toch kunnen helpen.

Contactformulier Offerte aanvraagformulier Kijkje nemen? boek een rondleiding

Cookies accepteren

Verzinkerijmeerveldhoven.nl maakt gebruik van functionele & analytische cookies die nodig zijn voor de werking van de website. Pagina statistieken worden opgeslagen in Google Analytics. Voor meer informatie zie het privacy statement.